Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko inspektor wojewódzki do spraw: planowania i zagospodarowania przestrzennego w Oddziale Gospodarki Przestrzennej w Wydziale Infrastruktury