Podkarpacka Okręgowa Izba Architektów RP w dniu 17 maja 2024 r. zorganizowała Szkolenie pt. „Planowanie przestrzenne – rewolucja”. Szkolenie dotyczyło rewolucji w planowaniu przestrzennym w związku z nowelizacją Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i wpływem wprowadzonych zmian na procesy inwestycyjne. Prelegentami byli przedstawiciele Stowarzyszenia Urbaniści Polscy:  Prezes SUP Małgorzata Przybysz-Ławnicka – Prezes oraz członek SUP Marcin Rosegnal z Urblex Sp. z o.o.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony www.urbaniscipolscy.pl oraz na  Facebook’u http://www.facebook.com/urbaniscipolscy/, na których publikowane będą informacje o kolejnych wydarzeniach.