Informujemy, że w 18 sierpnia br. Rząd przyjął projekt zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt ten obejmuje tzw. „małą zmianę”, przed zapowiadaną gruntowną zmianą ustawy, co być może nastąpi już w nowej kadencji organów Sejmu.

Więcej o projekcie zmiany można przeczytać pod adresem:
http://www.mir.gov.pl/strony/aktualnosci/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym-oraz-niektorych-innych-ustaw-zaakceptowany-przez-rade-ministrow/