Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pt.:
USTAWA O REWITALIZACJI, JAKO NOWY INSTRUMENT WSPIERANIA ODNOWY PRZESTRZENI

Ramowa tematyka seminarium:

  1. Miejsce ustawy o rewitalizacji w systemie planowania przestrzennego – podstawowe zasady, tryb przygotowania, prowadzenie i oceny rewitalizacji w gminie.
  2. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji – metoda delimitacji obszarów kryzysowych na potrzeby opracowania gminnego programu rewitalizacji.
  3. Gminny program rewitalizacji, a Specjalna Strefa Rewitalizacji – zakres merytoryczny opracowań, procedury sporządzania, uczestnicy.
  4. Partycypacja społeczna – procedury prowadzenia konsultacji, uczestnicy.
  5. Wpływ ustawy o rewitalizacji na inne akty prawne.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Seminarium odbędzie się w dniu 18 września 2015 r., w godz. 10.00 -16.00 w budynku Miastoprojektu (ul. Kraszewskiego 36 w Krakowie).
Koszt udziału w seminarium wynosi: 300 zł.
Dla osób będących członkami SUP lub składających deklarację przystąpienia do SUP najpóźniej w dniu dokonania opłaty za seminarium, koszt udziału zostaje obniżony o 50% i wynosi 150 zł.

Deklaracja członkowska jest do pobrania ze strony https://www.urbaniscipolscy.pl/?page_id=22

Potwierdzeniem zgłoszenia udziału w seminarium jest przesłanie załączonej na odwrocie karty zgłoszenia (pocztą elektroniczną na adres: urbanisci.polscy@gmail.com lub pocztą na adres: Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY, ul. Cieszyńska 2, 30-105 Kraków) oraz o dokonanie płatności za udział w seminarium do dnia 11.09.2015 r. (w tytule przelewu prosimy o wpisanie: SEMINARIUM 18.09.2015 r. – Imię i Nazwisko).

Opłaty za udział w seminarium prosimy przekazywać na konto:
Bank PEKAO S.A. Nr konta: 96 1240 5194 1111 0010 6098 6211

Karta zgłoszenia udziału w seminarium w wersji DOC oraz PDF