Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza na spotkanie dyskusyjne, które odbędzie się w dniu 4 grudnia 2015 r. w Krakowie.

Głównym tematem spotkania będzie:

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i plany miejscowe w kontekście zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynikającej z wejścia w życie ustawy z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji”.

Wprowadzenie do dyskusji wygłoszą: Maria Modzelewska, Małgorzata Puchyr, Jacek Banduła.

Ponadto dyskusja będzie dotyczyć innych zagadnień:
– ustawy „krajobrazowej” (ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu),
– ustawy „antysmogowej” (nowelizacji ustawy Prawo ochrona środowiska).

Uprzejmie prosimy o pisemne zgłoszenia do dnia 28 listopada 2015 r. (sobota)

Informacje organizacyjne

UWAGA:
Istnieje możliwość uczestnictwa osób nie będących członkami SUP po pisemnym zgłoszeniu oraz wniesieniu opłaty w wysokości 50 zł
(w tytule przelewu prosimy o wpisanie: SPOTKANIE 04.12.2015 r. – Imię i Nazwisko)

Opłaty za udział w spotkaniu dla osób, które nie są członkami SUP, prosimy przekazywać na konto: Bank PEKAO S.A. Nr konta 96 1240 5194 1111 0010 6098 6211

Serdecznie zapraszamy!
Małgorzata Przybysz-Ławnicka
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY