Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pt.:

PLANOWANIE PRZESTRZENNE NA PRZYKŁADZIE ŁODZI

Celem seminarium będzie przedstawienie i przedyskutowanie istotnych zagadnień związanych z dokumentami planistycznymi na poziomie miasta (studium, plany miejscowe), a także zapoznanie się z nowymi inwestycjami architektoniczno-urbanistycznymi na obszarze Łodzi.

W ramach seminarium przewidujemy:
1) w dniu 7 października 2016 r. – wykłady, dyskusja,
2) w dniu 8 października 2016 r. – wycieczka studyjna po mieście Łodzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Seminarium odbędzie się w dniach 7-8 października 2016 r., (7.10.2016 r. w godz. 11.00-16.00) w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi (ul. Wileńska 53/55 w Łodzi). Wycieczka planowana jest w dniu 8.10.2016 r. w godz. 9.00-13.00.

Koszt udziału w seminarium wynosi:  300 zł.
Dla członków Stowarzyszenia opłata wynosi: 150 zł

Potwierdzeniem zgłoszenia udziału w seminarium jest przesłanie załączonej karty zgłoszenia (pocztą elektroniczną na adres: urbanisci.polscy@gmail.com lub pocztą na adres: Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY, ul. Cieszyńska 2, 30-105 Kraków) oraz o dokonanie płatności za udział w seminarium do dnia 20.09.2016 r. (w tytule przelewu prosimy o wpisanie: SEMINARIUM 7-8.10.2016 r. – Imię i Nazwisko).

Opłaty za udział w seminarium prosimy przekazywać na konto:
Bank PEKAO S.A. Nr konta: 96 1240 5194 1111 0010 6098 6211

 

KARTA ZGŁOSZENIA (plik DOC)  | KARTA ZGŁOSZENIA (plik PDF)