W dniach 7-8 października 2016r. odbyło się zorganizowane przez Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY seminarium wyjazdowe pn. „Planowanie przestrzenne i rewitalizacja na przykładzie Łodzi”.

Gościliśmy w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, której gospodarze przygotowali wykłady i prezentacje dotyczące najistotniejszych dla ich miasta zagadnień przestrzennych oraz zaprezentowali swoje podejście do strategii rozwoju przestrzennego miasta oraz własną metodologię przy sporządzaniu projektów opracowań planistycznych.

Seminarium ze strony miasta przygotowała i była naszą opiekunką P. Danuta Lipińska, Z-ca Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.

001

 

Prelekcję wygłosili: P. Robert Warsza – Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi (generalne założenia nowej strategii rozwoju przestrzennego Łodzi), P. Bartosz Poniatowski – reprezentujący Architekta Miasta Łodzi (historia i najważniejsze elementy struktury miasta), P. Anna Sokołowska – Główny Projektant Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (sterowanie procesami przekształceń obszarów zdegradowanych na przykładzie planu miejscowego „Zielone Polesie”) wraz z innymi przedstawicielami zespołu projektowego, którzy zaprezentowali wypracowaną i stosowaną przez pracownię metodę pracy, narzędzia oraz sposób komunikowania się ze społecznością lokalną w przedstawianiu opracowań planistycznych.

002

003

 

Tematyka seminarium generalnie ukierunkowana była na sposoby i metody działań w celu zapobiegania „rozlewaniu się” miasta, przywróceniu roli centrum miasta, poprawa jego dostępności, działania rewitalizacyjne, podnoszenie lub przywracanie standardów, zmiana jakości – z podkreśleniem tożsamości kulturowej i wartości historycznych.

Z tymi problemami boryka się wiele miast, a Łódź w szczególności. Zespół Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przedstawił własne podejście i własne koncepcje, które przy szerokich konsultacjach społecznych przechodzą próbę wdrażania poprzez kolejne opracowania planistyczne oraz realizacje – nierzadko największe w Polsce (Nowe Centrum Łodzi i dworzec Łódź Fabryczna).

Druga część spotkania to wycieczka studyjna po mieście Łodzi. W piątkowe popołudnie zwiedzaliśmy EC1 – zrewitalizowane tereny dawnej miejskiej elektrociepłowni, która po przekształceniach pełni obecnie funkcję kulturalno – edukacyjną, częściowo w trakcie urządzania.

 

004

 

005

 

Kolejny dzień to zwiedzanie z przewodnikiem P. Aliną Jabłońską – pieszo i busem – miejsc szczególnie ważnych dla miasta Łodzi i jej historii. Miejsca te to np. „Manufaktura”- obecnie wielofunkcyjne centrum w zrewitalizowanych budynkach fabryki I.K. Poznańskiego, Stare Miasto, Księży Młyn (dawny kompleks fabryczny K.W. Scheiblera), okolice nowego dworca „Łódź Fabryczna”, stary Rynek, plac Wolności (dawny Rynek Nowego Miasta), ulica Piotrkowska z terenami przyległymi, przykłady dawnych osad przemysłowych.

Poznaliśmy na przykładach jak historyczna tkanka miasta przybiera nowe funkcje (poza wymienionymi wyżej – OFF Piotrkowska, Pasaż Róży i in.), jak wplatają się w nią nowe aranżacje np. „woonerfy” (ulico–podwórka), „parki kieszonkowe”. Mieliśmy okazję zobaczyć przykłady ciekawych murali, z których słynie miasto Łódź (pierwsze w Europie pod względem liczby murali).

 

 

006

007

 

Dodatkową atrakcją wyjazdu – pozaseminaryjną – była możliwość uczestniczenia w Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła Light Move Festival, który odbywał się właśnie w ten jesienny weekend. Udział w tym spektaklu wzbogacał o przeżycia natury artystycznej, a że pokazy świetlne związane były ściśle z architekturą i przestrzeniami publicznymi. Uczestników nie zniechęcił nawet rzęsisty deszcz, który zaczął padać z chwilą otwarcia festiwalu.

008

 

Opracowała: Anna Odrzywołek

Zdjęcia: Małgorzata Przybysz-Ławnicka