Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY

Zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pt.: Aktualne problemy planowania przestrzennego, Kraków, 20 grudnia 2016 roku

Celem seminarium będzie przedstawienie i przedyskutowanie istotnych dla planowania przestrzennego zagadnień w zakresie opracowania analiz i bilansów terenu do studium, projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego oraz najnowszych rozstrzygnięć nadzorczych.

 Tematyka seminarium:

  • Dotychczasowe doświadczenia w opracowaniu analiz i bilansów terenów wynikających z wymagań ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • Nowe rozwiązania prawne dotyczące studium i planu miejscowego w projekcie Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego,
  • Wybrane zagadnienia planowania przestrzennego – przegląd najnowszego orzecznictwa i rozstrzygnięć nadzorczych.

 Prelegenci:

  • dr inż. arch. Barbara Zastawniak – architekt i urbanista
  • mgr inż. arch. Małgorzata Przybysz-Ławnicka – architekt i urbanista, biuro projektowe GO GA Projekt
  • mgr inż. arch. Karol Skuza – architekt i urbanista, biuro projektowe ARCHiplaneo
  • mgr Marcin Rosegnal – prawnik, MGGP S.A.

I n f o r m a c j e   o r g a n i z a c y j n e

 

Seminarium odbędzie się w dniu 20 grudzień 2016 r., w godz. 10.00-15.00

w budynku Miastoprojektu  (ul. Kraszewskiego 36 w Krakowie)

 

Koszt udziału w seminarium wynosi:  200 zł

Dla osób będących członkami SUP i mających opłacone składki członkowskie
do listopada 2016 r. (włącznie)

koszt udziału zostaje obniżony i wynosi 80 zł

 

Potwierdzeniem zgłoszenia udziału w seminarium jest przesłanie załączonej na odwrocie karty zgłoszenia (pocztą elektroniczną na adres URBANISCI.POLSCY@gmail.com lub pocztą na adres: Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY,
ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków
)
oraz dokonanie płatności za udział w seminarium do dnia 15 grudnia 2016 r.
(w tytule przelewu prosimy o wpisanie: SEMINARIUM 20.12.2016 r. – Imię i Nazwisko

 

Opłaty za udział w seminarium prosimy przekazywać na konto: Bank PEKAO S.A. Nr konta: 96 1240 5194 1111 0010 6098 6211

 

KARTA ZGŁOSZENIA: Wersja PDF | Wersja DOC