Biuro Koordynacji Przestrzeni Architekt Bożena Konieczny
41-600 Świętochłowice, ul. Wyszyńskiego 13/2
606 628 602
bozenakonieczny@wp.pl
http://www.bozenakonieczny.pl

Kwalifikacje

 • Uprawnienia urbanistyczne na podstawie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.) - nr certyfikatu: nr 1507 organ wydający: Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast –Departament Gospodarki Przestrzennej,
 • 1993 - magisterium wykonane w Katedrze Planowania Przestrzennego i Urbanistyki “Aktywizacja Ekologiczna Rejonu Knurów”
 • 1997 - studia podyplomowe w zakresie Planowania Przestrzennego i Urbanistyki
 • 2003 - studia podyplomowe na Uniwersytecie Prawa i Administracji w zakresie samorządu terytorialnego- tytuł pracy „Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie planowania przestrzennego”

Doświadczenie zawodowe

 • 01.02.1994 do 30.03.1997 pracownia projektowa urbanistyki i architektury „Ład”- Katowice. asystent gł. Projektanta M. Douhuna , projektant
 • 01.04.1997 do 31.12.1999 Wojewódzkie Biuro Projektów, projektant, menager – kierownik projektu
 • 03.01.2000 do 30.04.2011 Urząd Miejski Będzin , Główny Specjalista Urbanista Miejski od 03..04.200,

Funkcje kierownicze:

 • Naczelnika Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta od 15.06.2000 do 1.03.2003 r.
 • Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego 1.03.2003 r.
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Lokalnego od 1.03.2003 r. do 1.09.2009 r.
 • Naczelnika Wydziału Rozwoju Lokalnego od 1.09.2009 r. do 31.04.2011 r.
 • 01.2012r. do nadal – właściciel biura - Biuro Koordynacji Przestrzeni
 • 2008 r.-2009 r. WST w Katowicach – prowadzący zajęcia z zakresu gospodarki przestrzennej
 • od 2004- do nadal udział w gremiach doradczych i komisjach urbanistycznych: w Świętochłowicach, Siewierzu, Lublińcu, Chorzowie, Czeladzi, Bobrownikach, Sławkowie, Koszęcinie, Miasteczko Śl., Świerklaniec, Boronów, Zambierzów i inne

FUNKCJE PEŁNIONE W ORGANACH SUP