PRACOWNIA URBANISTYCZNA W RYBNIKU

44-200 RYBNIK, UL. WODZISŁAWSKA 30
602-607-788, 032-433-20-53
purybnik@pu.x.pl

Kwalifikacje

  • uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1989 r. Nr 17, poz. 99, z późn. zm.);
  • mgr inż. architekt - dyplom na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach - 1974 r.
  • dyplom ukończenia studiów podyplomowych na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej - 1977 r.
  • Rzeczoznawca Polskiej Izby Urbanistów, nr certyfikatu: PIU-10/2013, organ wydający: Krajowa Izba Urbanistów,
  • Rzeczoznawca Towarzystwa Urbanistów Polskich, nr certyfikatu: Nr 228/1993, organ wydający: Prezes TUP,

Doświadczenie zawodowe

  • 15.03.1973 - 14.04.1990 - projektant w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w Katowicach i od 1976 r. w Biurze Planowania Przestrzennego w Katowicach,
  • 15.04.1990 - 15.06.1991 - naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miasta w Żorach,
  • 15.06.1991 r. – 30.05.2019 r. - współwłaściciel i dyrektor w Pracowni Urbanistycznej w Rybniku Sp. z o.o.
  • 30.05.2019 r. – teraz - współwłaściciel i projektant w Pracowni Urbanistycznej w Rybniku Sp. z o.o.

FUNKCJE PEŁNIONE W ORGANACH SUP