Statut

STATUT  STOWARZYSZENIA URBANIŚCI  POLSCY

stanowiący załącznik do uchwały nr 5/2024 z dnia 10 maja 2024 r.

PEŁEN TEKST STATUTU (PLIK PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowości wydawnicze