2016

Konkurs urbanistyczny w Piekarach Śląskich

Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z koncepcją urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania terenu położonego w Piekarach Śląskich, w dzielnicy Kozłowa Góra, w rejonie ulicy Zamkowej i Tarnogórskiej. Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo w poniższych załącznikach lub na stronie internetowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Pliki do pobrania: Ogłoszenie konkursu oraz załącznik nr 1 – ortofotomapa.

Read More

AKTUALNE PROBLEMY PRAKTYKI PLANISTYCZNEJ

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pt. AKTUALNE PROBLEMY PRAKTYKI PLANISTYCZNEJ Celem seminarium będzie przedstawienie i przedyskutowanie istotnych dla planowania przestrzennego zmian przepisów prawnych, z okresu ostatnich kilku miesięcy: ustawy Prawo wodne, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenia w sprawie Zasad techniki prawodawczej. Tematyka seminarium: Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w planowaniu przestrzennym, Wyznaczanie terenów pod zabudowę w studium, w kontekście zmiany ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym – studium przypadku, Zasady techniki…

Read More

Konkurs urbanistyczno-planistyczny w Rybniku

Informujemy o rozpisanym nowych konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno – planistycznej terenu przeznaczonego na rekreację i wypoczynek mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku. Organizatorem konkursu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” w Rybniku. Przedmiotem Konkursu jest sporządzenie przez Uczestników Konkursu – zgodnie z warunkami Regulaminu – koncepcji urbanistyczno-planistycznej terenu przeznaczonego na rekreację i wypoczynek mieszkańców SM „Południe” w Rybniku, jako twórczej pracy projektowej. Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-planistycznej najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym – z uwzględnieniem kontekstu istniejącej zabudowy obszaru…

Read More

Wesołego Alleluja !

Z okazji Świąt Wielkanocnych, Zarząd Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech nadchodzące święta niosą ze sobą wiele dobra, spokoju, pogody ducha,nadziei, a przede wszystkim miłości. Aby nie zabrakło światła oraz ciepła rodzinnej atmosfery. Niech jasność tych dni pozostanie w Nas na długi czas, a wyczekiwana wiosna wypełni nasze serca. Zarząd Stowarzyszenia Urbaniści Polscy Antoni Matuszko Małgorzata Przybysz-Ławnicka Krzysztof Kafka Janusz Jeżak Karol Skuza

Read More

Seminarium – podsumowanie

W dniu 1 kwietnia 2016 r. w Krakowie odbyło się organizowane przez nasze stowarzyszenie pierwsze w tym roku seminarium pt. „Aktualne problemy praktyki planistycznej”. Seminarium cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Udział swój zgłosiło wielu członków naszego Stowarzyszenia jak i przedstawicieli samorządów gminnych. Zaproszenie przyjęły również 3 urzędy wojewódzkie: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie oraz Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

Read More

PLANOWANIE PRZESTRZENNE NA PRZYKŁADZIE ŁODZI

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pt.: PLANOWANIE PRZESTRZENNE NA PRZYKŁADZIE ŁODZI Celem seminarium będzie przedstawienie i przedyskutowanie istotnych zagadnień związanych z dokumentami planistycznymi na poziomie miasta (studium, plany miejscowe), a także zapoznanie się z nowymi inwestycjami architektoniczno-urbanistycznymi na obszarze Łodzi. W ramach seminarium przewidujemy: 1) w dniu 7 października 2016 r. – wykłady, dyskusja, 2) w dniu 8 października 2016 r. – wycieczka studyjna po mieście Łodzi.

Read More

Seminarium Łódź 7-8 X 2016 r. – podsumowanie

W dniach 7-8 października 2016r. odbyło się zorganizowane przez Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY seminarium wyjazdowe pn. „Planowanie przestrzenne i rewitalizacja na przykładzie Łodzi”. Gościliśmy w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, której gospodarze przygotowali wykłady i prezentacje dotyczące najistotniejszych dla ich miasta zagadnień przestrzennych oraz zaprezentowali swoje podejście do strategii rozwoju przestrzennego miasta oraz własną metodologię przy sporządzaniu projektów opracowań planistycznych.

Read More
Nowości wydawnicze