konkurs

Konkursy o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

Rozpoczęła się 49 edycja Konkursu o Nagrodę Ministra za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz 59 edycja Konkursu o Nagrodę Ministra za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa.

Czytaj dalej

Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju

Minister Inwestycji i Rozwoju Pan Jerzy Kwieciński rozpoczął nabór wniosków do 56 edycji Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. Nagrody są przyznawane corocznie, przy czym w każdej z dziedzin może być przyznana jedna nagroda, w formie statuetki oraz trzy wyróżnienia, w formie dyplomów.

Czytaj dalej

Konkurs urbanistyczno-planistyczny w Rybniku

Informujemy o rozpisanym nowych konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno – planistycznej terenu przeznaczonego na rekreację i wypoczynek mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku. Organizatorem konkursu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” w Rybniku. Przedmiotem Konkursu jest sporządzenie przez Uczestników Konkursu – zgodnie z warunkami Regulaminu – koncepcji urbanistyczno-planistycznej terenu przeznaczonego na rekreację i wypoczynek mieszkańców SM „Południe” w Rybniku, jako twórczej pracy projektowej. Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-planistycznej najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym – z uwzględnieniem kontekstu istniejącej zabudowy obszaru i jego otoczenia oraz projektu „Paker Plac” z budżetu obywatelskiego, z założeniem przyszłej realizacji projektu. Konkurs organizowany…

Czytaj dalej

Konkurs urbanistyczny w Piekarach Śląskich

Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z koncepcją urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania terenu położonego w Piekarach Śląskich, w dzielnicy Kozłowa Góra, w rejonie ulicy Zamkowej i Tarnogórskiej. Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo w poniższych załącznikach lub na stronie internetowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Pliki do pobrania: Ogłoszenie konkursu oraz załącznik nr 1 – ortofotomapa.

Czytaj dalej

KONKURS W KROŚNIE

Koleżanki i Koledzy, W porozumieniu oraz na prośbę organizatora nasze Stowarzyszenie ma przyjemność poinformować o ogłoszeniu Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Monte Cassino wraz z otoczeniem w Krośnie. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Monte Cassino wraz z zabudową uzupełniającą pierzei południowo-zachodniej. Celem konkursu jest wyłonienie projektu koncepcyjnego, który w najpełniejszy sposób będzie odpowiadał potrzebom zagospodarowania placu wraz z otoczeniem jako wysokiej jakości reprezentacyjnej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej. Rezultaty konkursu posłużą do sformułowania wytycznych i zaleceń dla jego ewentualnej przebudowy . W Konkursie na nagrody przeznaczono 24 000 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych)…

Czytaj dalej

Nowy Konkurs w Słupsku!

Nowy konkurs urbanistyczny w Słupsku: Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń przy udziale Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Słupsku ogłosił konkurs na opracowanie KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA WĘZŁA TRANSPORTOWEGO MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA SŁUPSKA WRAZ Z KONCEPCJĄ TERENÓW PRZYLEGŁYCH Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie internetowej konkursu: http://www.architektsarp.pl/slupsk/ Konkurs Bulwary Słupi: Przypominamy, że kilka dni temu informowaliśmy o innym konkursie urbanistycznym w Słupsku na opracowanie KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA BULWARÓW RZEKI SŁUPI W SŁUPSKU. Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie internetowej konkursu:  http://www.architektsarp.pl/bulwary

Czytaj dalej

Konkurs – Najlepsza Przestrzeń Publiczna

Najlepsza Przestrzeń Publiczna na Śląsku! Jeszcze trwa zgłaszanie projektów! Na prośbę Śląskiego Urzędu informujemy, że w tym roku, wzorem lat ubiegłych, uruchomiona została kolejna 16. edycja konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego. Konkurs organizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego. Projekty będą oceniane w czterech kategoriach: przestrzeń publiczna, zrewitalizowana przestrzeń publiczna, obiekt użyteczności publicznej, zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej. Do udziału w konkursie można zgłaszać realizacje z terenu województwa śląskiego, które zostały zakończone w ubiegłym roku kalendarzowym. Termin zgłoszeń upływa 29 maja br. !!! Więcej informacji na stronie https://www.slaskie.pl/npp/?grupa=9&dzi=1279474476&art=1427287009&id_menu=0

Czytaj dalej
Facebook
polecamy
Nowości wydawnicze
Zapisz się do naszego newslettera

Stowarzyszenie Urbaniści Polscy
ul. Cieszyńska 2; 30-015 Kraków

www.urbaniscipolscy.pl | urbanisci.polscy@gmail.com