Rybnik

Konkurs urbanistyczno-planistyczny w Rybniku

Informujemy o rozpisanym nowych konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno – planistycznej terenu przeznaczonego na rekreację i wypoczynek mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku. Organizatorem konkursu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” w Rybniku. Przedmiotem Konkursu jest sporządzenie przez Uczestników Konkursu – zgodnie z warunkami Regulaminu – koncepcji urbanistyczno-planistycznej terenu przeznaczonego na rekreację i wypoczynek mieszkańców SM „Południe” w Rybniku, jako twórczej pracy projektowej. Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-planistycznej najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym – z uwzględnieniem kontekstu istniejącej zabudowy obszaru…

Read More
Nowości wydawnicze