Struktura

Zarząd Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY:

  • Małgorzata Przybysz-Ławnicka – Prezes
  • Jacek Banduła – Wiceprezes
  • Beata Cichy – Sekretarz
  • Anna Grzejdziak – Skarbnik
  • Ewa Jaśko  – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY:

  • Alicja Grabowska – Przewodnicząca
  • Krzysztof Kafka – Członek
  • Wojciech Konior – Członek

 

 UCHWAŁY:

Uchwała nr 5 Zwyczajnego WZC SUP z dnia 26.06.2023 r. w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 6 Zwyczajnego WZC SUP z dnia 26.06.2023 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 7 Zwyczajnego WZC SUP z dnia 26.06.2023 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 4 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 5 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 6 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 6 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 5 z dnia 12 kwietnia 2019 r. o odwołaniu członka Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 6 z dnia 27 maja 2017 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 5 z dnia 27 maja 2017 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 4 z dnia 27 maja 2017 r. w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 6 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY z dnia 15 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 7 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY z dnia 15 listopada 2014 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 8 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY z dnia 15 listopada 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 7 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY z dnia 18 czerwca 2016 r. o odwołaniu członka Zarządu

Uchwała nr 8 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY z dnia 18 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru członka  Zarządu

Nowości wydawnicze