Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY
zrzesza osoby wykonujące zawód urbanisty, dla których istotna jest ochrona ładu przestrzennego i wysokiej jakości środowiska życia ludzi zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego.
Facebook
polecamy
Nowości wydawnicze
Zapisz się do naszego newslettera

Stowarzyszenie Urbaniści Polscy
ul. Cieszyńska 2; 30-015 Kraków

www.urbaniscipolscy.pl | urbanisci.polscy@gmail.com