Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY
zrzesza osoby wykonujące zawód urbanisty, dla których istotna jest ochrona ładu przestrzennego i wysokiej jakości środowiska życia ludzi zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego.
Nowości wydawnicze