Dokumenty

ROK 2024:

Uchwała Nr II/1/2024 Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie zwołania  Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

ROK 2023:

Uchwała nr 1 Zwyczajnego WZC SUP z dnia 23.06.2023 r. o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu SUP za lata2020-2023

Uchwała nr 2 Zwyczajnego WZC SUP z dnia 23.06.2023 r. o przyjęciu sprawozdania finansowego SUP za 2022

Uchwała nr 3 Zwyczajnego WZC SUP z dnia 23.06.2023 r. o udzieleniu absolutorium Zarządowi SUP

Uchwała nr 4 Zwyczajnego WZC SUP z dnia 23.06.2023 r.o uchwaleniu budżetu na 2023 r. SUP

Uchwała nr 5 Zwyczajnego WZC SUP z dnia 26.06.2023 r. w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 6 Zwyczajnego WZC SUP z dnia 26.06.2023 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 7 Zwyczajnego WZC SUP z dnia 26.06.2023 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała Nr IV/1/2023 Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zwołania zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia URBANISCI POLSCY

ROK 2022:

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego WZC SUP z dnia 23.09.2022 r. o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu SUP za rok 2021

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego WZC SUP z dnia 23.09.2022 r. o przyjęciu sprawozdania finansowego SUP za 2021

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego WZC SUP z dnia 23.09.2022 r. o udzieleniu absolutorium Zarządowi SUP

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego WZC SUP z dnia 23.09.2022 r.o uchwaleniu budżetu na 2022 r. SUP

Uchwała Nr III/1/2022 Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

ROK 2021:

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego WZC SUP z dnia 19.06.2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu SUP za rok 2020

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego WZC SUP z dnia 19.06.2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego SUP za 2020

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego WZC SUP z dnia 19.06.2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi SUP

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego WZC SUP z dnia 19.06.2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 SUP

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego WZC SUP z dnia 19.06.2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu WZC SUP

Uchwała Nr IV/1/2021 Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

ROK 2020:

Uchwała nr 1 z dnia 18 czerwca 2020 r. o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 2 z dnia 18 czerwca 2020 r. o przyjęciu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY za 2019 r.

Uchwała nr 3 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 4 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 5 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 6 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 7 z dnia 27 czerwca 2020 r. o uchwaleniu budżetu na 2020 r. Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr I/1/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zwołania zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr IV/1/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwołania zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

ROK 2019:

Uchwała nr 1 z dnia 12 kwietnia 2019 r. o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY za rok 2018

Uchwała nr 2 z dnia 12 kwietnia 2019 r. o przyjęciu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY za 2018 rok

Uchwała nr 3 z dnia 12 kwietnia 2019 r. o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 4 z dnia 12 kwietnia 2019 r. o uchwaleniu budżetu na 2019 r. Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 5 z dnia 12 kwietnia 2019 r. o odwołaniu członka Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 6 z dnia 12 kwietnia 2019 r. ws wyboru członka Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 7 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad nadawania godności członka honorowego Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr I/1/2019 z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

ROK 2018:

Uchwała nr 4 z dnia 26 maja 2018 r. o uchwaleniu budżetu na 2018 r. Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 3 z dnia 26 maja 2018 r. o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 2 z dnia 26 maja 2018 r. o przyjęciu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY za 2017 r

Uchwała nr 1 z dnia 26 maja 2018 r. o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY za rok 2017

Uchwała nr III/1/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.  w sprawie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Członków Stowarzyszenia Urbaniści Polscy

ROK 2017:

Uchwała nr 10 z dnia 27 maja 2017 r. w sprawie udostępniania informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 9 z dnia 27 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia do działań na rzecz założenia związku stowarzyszeń

Uchwała nr 8 z dnia 27 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 7 z dnia 27 maja 2017 r. o uchwaleniu budżetu na 2017 r. Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 6 z dnia 27 maja 2017 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 5 z dnia 27 maja 2017 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 4 z dnia 27 maja 2017 r. w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 3 z dnia 27 maja 2017 r. o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 2 z dnia 27 maja 2017 r. o przyjęciu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY za rok 2016

Uchwała nr 1 z dnia 27 maja 2017 r. o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY za okres od 15.11.2014 r. do 15.05.2017 r.

Uchwała nr IV/1/2017 Zarządu SUP z dnia 13 marca 2017 w sprawie zwołania zwyczajnego WZC SUP

Rok 2016:

Uchwała nr 1 z dnia 18 czerwca 2016 r. o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY za 2015 r.

Uchwała nr 2 z dnia 18 czerwca 2016 r. o przyjęciu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY za 2015 r

Uchwała nr 3 z dnia 18 czerwca 2016 r. o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 4 z dnia 18 czerwca 2016 r. o uchwaleniu budżetu na 2016 r. Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 5 z dnia 18 czerwca 2016 r. w sprawie Klubu Młodego Urbanisty

Uchwała nr 6 z dnia 18 czerwca 2016 r. w sprawie zasad przygotowania seminariów i odpłatności za wykonywane prace Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 7 z dnia 18 czerwca 2016 r. o odwołaniu członka Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 8 z dnia 18 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru członka  Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

ROK 2015:

Uchwała nr 8 z dnia 11 kwietnia 2015 r. o przyjęciu Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 7 z dnia 11 kwietnia 2015 r. o przyjęciu Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 6 z dnia 11 kwietnia 2015 r. o uchwaleniu budzetu na 2015 r. Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 5 z dnia 11 kwietnia 2015 r. o udzieleniu absolutoriu Zarządowi Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 4 z dnia 11 kwietnia 2015 r. o przyjęciu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY za 2014 r.

Uchwała nr 3 z dnia 11 kwietnia 2015 r. o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY za 2014 r.

Uchwała nr 2 z dnia 11 kwietnia 2015 r. o uchwaleniu zmiany Statutu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała Nr V/1/2015 Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

ROK 2014:

Statut Stowarzyszenia 

Uchwała z dnia 30 sierpnia 2014 r. o uchwaleniu zmiany Statutu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała z dnia 14 czerwca 2014 r. o uchwaleniu Statutu Stowarzyszenia URBANISCI POLSCY

Uchwała założycielska

Uchwała z dnia 14 czerwca 2014 r. o wyborze Komitetu Założycielskiego

Uchwała nr 5 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY z dnia 15 listopada 2014 r. o przyjęciu regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 6 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY z dnia 15 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 7 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY z dnia 15 listopada 2014 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 8 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY z dnia 15 listopada 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 9 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY z dnia 15 listopada 2014 r. w sprawie wysokości składek członkowskich i sposobów ich opłacania

Uchwała nr 10 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY z dnia 15 listopada 2014 r. w sprawie zasad przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Nowości wydawnicze