Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY
zrzesza osoby wykonujące zawód urbanisty, dla których istotna jest ochrona ładu przestrzennego i wysokiej jakości środowiska życia ludzi zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego.

Członkowie Stowarzyszenia

Zasady przyjęć nowych członków określa Uchwała nr 10 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY z dnia 15 listopada 2014 r.

Facebook
polecamy
Nowości wydawnicze
Zapisz się do naszego newslettera

Stowarzyszenie Urbaniści Polscy
ul. Cieszyńska 2; 30-015 Kraków

www.urbaniscipolscy.pl | urbanisci.polscy@gmail.com