Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza na seminarium w formie hybrydowej (stacjonarnej i online) pt. „WYBRANE PROBLEMY PRAKTYKI PLANISTYCZNEJ” w dniach: 10–11 kwietnia 2024 r.

I sesja
TEMAT: Nowe dokumenty i procedury w planowaniu przestrzennym po nowelizacji (stan po 24 września 2023 r.)
10 kwietnia 2024 r. (środa) godz. 10:00–15:00

Zakres problematyki:
1) Plan ogólny gminy (POG) a Strategia rozwoju gminy – czy strategia jest wymagana do sporządzenia pierwszego POG (i inne informacje o terminach dla POG)
2) Aktualny stan prac legislacyjnych:
a) finansowanie
b) wejście w życie kompletu rozporządzeń niezbędnych do sporządzenia POG
c) ewentualne możliwe zmiany w zakresie np. terminów czy korekty zapisów wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
3) Zintegrowany plan inwestycyjny – kiedy warto skorzystać z tego trybu, jak powinien wyglądać projekt, jakie są elementy procedury, zakres umowy urbanistycznej
4) Tryb uproszczony sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – jak rozpocząć i prowadzić procedurę
5) Formularz wniosku/uwagi w procesie planowania przestrzennego – Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz.U. 2023 r. poz. 2509)
6) Dyskusja na temat nowych przepisów po 24 września 2024 r., w tym w zakresie przepisów przejściowych

Prowadzący:
Michał Donocik – Kierownik Oddziału Gospodarki Przestrzennej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Łukasz Marciniak – Zastępca Dyrektora Departamentu Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
Marcin Rosegnal – prawnik, administratywista, urbanista, trener, pośrednik nieruchomości, praca doktorska z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, EMBA, LL.M.. Absolwent studiów podyplomowych z planowania przestrzennego, rewitalizacji, ochrony środowiska, prawa budowlanego. Autor kilkudziesięciu opracowań planistycznych. Członek Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

II sesja
TEMAT:
1) Stosowanie dokumentów planowania przestrzennego w procesie inwestycyjnym oraz problemy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wg Rozporządzenia z 2021 r.
2) Cyfryzacja planowania przestrzennego na podstawie planu ogólnego gminy 11 kwietnia 2024 r. (czwartek) godz. 10:00–15:00

Zakres problematyki:
1) Stosowanie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
a) praktyczne informacje dla urbanistów i przedstawicieli gmin obsługujących proces planistyczny jak stosować nowe zapisy dotyczące planów miejscowych
b) najczęstsze błędy podnoszone w Rozstrzygnięciach nadzorczych Wojewodów i spotykane podczas opiniowania przez Gminne Komisje Urbanistyczno-Architektoniczne
2) Zagadnienia związane ze stosowaniem ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w procesie inwestycyjnym, w szczególności przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
3) Narzędzia wspierające tworzenie, przeglądanie i weryfikację planu ogólnego gminy
4) Dyskusja na temat wpływu zapisu planu miejscowego (w tym wg Rozporządzenia z 2021 r.) na decyzje o pozwoleniu na budowę

Prowadzący:
Anna Cebula – Główny Specjalista ds. budownictwa w Starostwie Powiatowym w Wieliczce, Wydział Architektury i Budownictwa
Anna Michalik – Zastępca Dyrektora Departamentu Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
Marcin Rosegnal – prawnik, administratywista, urbanista, trener, pośrednik nieruchomości, praca doktorska z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, EMBA, LL.M.. Absolwent studiów podyplomowych z planowania przestrzennego, rewitalizacji, ochrony środowiska, prawa budowlanego. Autor kilkudziesięciu opracowań planistycznych. Członek Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Sesje seminarium odbędą się dniach 10–11 kwietnia 2024 r.: stacjonarnie – w Hotelu Campanile Kraków (ul. Św. Tomasza 34, 31-023 Kraków), online – poprzez platformę ClickMeeting.

Koszt udziału zostały określone w zależności od udziału w pierwszej, drugiej lub obu sesjach oraz formy udziału (szczegóły w załączonym pliku). UWAGA: Zniżka dla osób będących członkami SUP i mających opłacone składki do marca 2024 r. (włącznie).

Potwierdzeniem zgłoszenia udziału jest przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie płatności za udział do 05.04.2024 r.

Opłaty prosimy przekazywać na konto: mBank Nr konta: 38 1140 2004 0000 3902 8087 0013

Dla podmiotów publicznych istnieje możliwość płatności po seminarium na podstawie wystawionej faktury (proszę taką potrzebę zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym). Zaznaczamy, że aby skorzystać z takiej formy zgłoszenia – należy posługiwać się w zgłoszeniu adresem e-mail z domeną urzędu (w tym adres główny urzędu lub adres e-mail księgowości do wysyłki faktury drogą elektroniczną).

Ewentualny brak udziału w seminarium bez wcześniejszego zgłoszenia (najpóźniej do dnia 05.04.2024 r.) nie zwalnia z konieczności płatności na podstawie wystawionej faktury po seminarium.

Informujemy, że Hotel Campanile Kraków dysponuje miejscami hotelowymi, które można rezerwować we własnym zakresie. Hotel przewidział dla uczestników tego seminarium noclegi w preferencyjnej cenie, ale z uwagi na atrakcyjność turystyczną Krakowa ilość dostępnych miejsc szybko ulega zmianie.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://forms.gle/tb7fESFeVmo72dVq9

Zapraszamy jednocześnie do odwiedzenia naszej strony www.urbaniscipolscy.pl oraz na Facebook’u http://www.facebook.com/urbaniscipolscy/, na których publikowane będą informacje o bieżących wydarzeniach.

PLIKI DO POBRANIA:

Seminaria hybrydowe kwiecień 2024 SUP – informacja akwizycyjna