Walne zebranie członków

Szanowni Członkowie Założyciele Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY W związku z rejestracją stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY i koniecznością wyboru jego organów zwołujemy Walne Zebranie Członków na dzień: 15 listopad 2014 r. godz. 13:00 miejsce Zebrania: Katowice, ul. Dyrekcyjna 9. Proponowany porządek obrad: Powitanie i przedstawienie celu zebrania. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania. Wybór komisji skrutacyjnej. Ustalenie porządku zebrania, przypomnienie sposobu głosowania (zgodnie ze statutem). Podjęcie uchwały ws. zmian statutu w zakresie m.in. prowadzenia działalności gospodarczej (głosowanie jawne). Wybór Zarządu stowarzyszenia (głosowanie tajne). Wybór Komisji Rewizyjnej (głosowanie tajne). Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników zebrania. Zamknięcie zebrania.

Czytaj dalej

W Oficynie Naukowej ukazała się interesująca pozycja: „Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910-2010)”. Jej autorem jest Maciej Nowakowski, przy współpracy Barbary Bańkowskiej. Książka wypełnia lukę w publikacjach poświęconych dorobkowi planowania przestrzennego w Polsce. Książka ma po części charakter kronikarski. Znajdziemy w niej informacje o najważniejszych dokonaniach polskich urbanistów od czasów rozbiorów, przez bogate w inwestycje i nowatorskie rozwiązania planistyczne dwudziestolecie międzywojenne, okupację hitlerowską i oczywiście – lata PRL, które stanowią najobszerniejszą część książki. Pracę kończy rozdział zatytułowany: „Lata dwutysięczne – Polska w Unii Europejskiej”. Książka jest bardzo starannie przygotowana pod względem…

Czytaj dalej
Facebook
polecamy
Nowości wydawnicze
Zapisz się do naszego newslettera

Stowarzyszenie Urbaniści Polscy
ul. Cieszyńska 2; 30-015 Kraków

www.urbaniscipolscy.pl | urbanisci.polscy@gmail.com