Niespodziewanie i nazbyt szybko przyszło nam pożegnać naszego Kolegę Jerzego Grzymka – wybitnego urbanistę i architekta – człowieka o wielkiej wiedzy, doświadczeniu i uczciwości zawodowej, zasłużonego dla Krakowa i Małopolski.

Jego dorobek zawodowy obejmował liczne opracowania planistyczne i studialne. Był autorem i współautorem planów ogólnych miasta Krakowa, planu Krakowskiego Zespołu Miejskiego, planu Aglomeracji Krakowskiej, licznych planów i studiów dla miast i gmin Małopolski. Był członkiem wielu komisji urbanistyczno-architektonicznych.

Działał aktywnie w stowarzyszeniach zawodowych. Był członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich, w latach 1999-2006 Prezesem Zarządu Oddziału TUP w Krakowie. Zaangażowany w proces tworzenia Izby Urbanistów był jej członkiem przez cały okres istnienia Izby.

Był ceniony i lubiany przez kolegów i współpracowników, w środowisku urbanistów cieszył się niekwestionowanym autorytetem. Pełen pogody ducha i życzliwości, zawsze działał z pasją i pełnym zaangażowaniem. Taki pozostanie
w naszej pamięci.

Poniżej – wspomnienie naszej Koleżanki, Ewy Jaśko, o Panu Jerzym.

Pan Jerzy Grzymek opracował wiele planów miejscowych w Trzebini, przewodniczył też GKUA. Miałam możliwość współpracy z Nim przeszło 20 lat. Był nie tylko wysokiej klasy urbanistą, ale też bardzo dobrym nauczycielem. Jemu zawdzięczam zrozumienie wielu problemów i kreatywne propozycje ich rozwiązania. 

Zaproponował lokalizację dwupoziomowego parkingu w sąsiedztwie centrum miasta, pomyślałam, że to jest nierealne. Jakże się pomyliłam. Kilka lat później parking powstał, a autor pomysłu zdobył wdzięczność mieszkańców. Dzwoniłam do Pana Jerzego kiedy miałam poważny problem. Nigdy nie odmówił pomocy. Był wspaniałym i ciepłym człowiekiem, miał świetne poczucie humoru. Panie Jerzy, dziękuję.