Wiadomości

KONKURS W KROŚNIE

Koleżanki i Koledzy, W porozumieniu oraz na prośbę organizatora nasze Stowarzyszenie ma przyjemność poinformować o ogłoszeniu Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Monte Cassino wraz z otoczeniem w Krośnie. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Monte Cassino wraz z zabudową uzupełniającą pierzei południowo-zachodniej. Celem konkursu jest wyłonienie projektu koncepcyjnego, który w najpełniejszy sposób będzie odpowiadał potrzebom zagospodarowania placu wraz z otoczeniem jako wysokiej jakości reprezentacyjnej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej. Rezultaty konkursu posłużą do sformułowania wytycznych i zaleceń dla jego ewentualnej przebudowy . W Konkursie na nagrody przeznaczono 24 000 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych) brutto. Organizator Konkursu…

Read More

Projekt zmiany ustawy – prace w toku

Informujemy, że w 18 sierpnia br. Rząd przyjął projekt zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt ten obejmuje tzw. „małą zmianę”, przed zapowiadaną gruntowną zmianą ustawy, co być może nastąpi już w nowej kadencji organów Sejmu. Więcej o projekcie zmiany można przeczytać pod adresem: http://www.mir.gov.pl/strony/aktualnosci/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym-oraz-niektorych-innych-ustaw-zaakceptowany-przez-rade-ministrow/

Read More

Praca

Na prośbę Biura Planowania Przestrzennego miasta Krakowa, informujemy o trwającym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w pracowni urbanistycznej. Więcej informacji uzyskają Państwo pod poniższym adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&sub_dok_id=17716&nab_id=747&MODE=nab&ACT=info

Read More

V KONGRES URBANISTYKI POLSKIEJ

Kongres zorganizowany został w dniach 9 -11 września 2015 r w Łodzi przez Towarzystwo Urbanistów Polskich we współpracy ze Związkiem Miast Polskich. Ze względu na poziom poczucia wartości ładu przestrzennego i dominację interesu prywatnego nad publicznym, wspólnotowym, stan zagospodarowania przestrzeni miejskiej rozrasta się w sposób chaotyczny, niezaplanowany. Wieloaspektowa degradacja przestrzenna, środowiskowa, społeczna i gospodarcza powoduje ucieczkę mieszkańców z centrów miast. Miasta rozlewają się w sposób niekontrolowany. W obecnej chwili zmieniają się kierunki myślenia o rozwoju miast. W szczególnej sytuacji jest miasto Łódź. Tematem Kongresu była debata na temat przywrócenia roli centrum poprzez modernizację i zintensyfikowanie działań rewitalizacyjnych. Aby sprostać nowym…

Read More

Praca

Na prośbę Biura Planowania Przestrzennego miasta Krakowa, informujemy o trwającym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Pracowni Urbanistycznej. Więcej informacji uzyskają Państwo pod poniższym adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&sub_dok_id=17716&nab_id=758&MODE=nab&ACT=info oraz do Pracowni Prac Studialnych: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&sub_dok_id=17716&nab_id=759&MODE=nab&ACT=info

Read More

Pismo Wojewody Śląskiego !

Koleżanki i Koledzy, przedstawiamy Państwu pismo Wojewody Śląskiego zawierające wskazania do stosowania map zagrożenia powodziowego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Pismo zostało wystosowane do wszystkich Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast, a za ich pośrednictwem do wszystkich urbanistów i planistów przestrzennych sporządzających plany miejscowe na terenie województwa śląskiego. PISMO – plik do pobrania

Read More

Seminarium – podsumowanie

W dniu 18 września 2015 r. w Krakowie odbyło się organizowane przez nasze stowarzyszenie trzecie już w tym roku seminarium pt. „Ustawa o rewitalizacji, jako nowy instrument wspierania odnowy przestrzeni”. Prelegentami byli: Antoni Matuszko – urbanista, Janusz Jeżak – urbanista, Rafał Garpiel – socjolog, specjalista d/s komunikacji społecznej, Marcin Rosegnal – prawnik. Zasadniczym celem seminarium było wskazanie instrumentów rewitalizacyjnych oraz określenie miejsca ustawy w systemie prawnym planowania przestrzennego, zarówno na poziomie kompetencji jednostek samorządowych miast i gmin, jak i udziału w tych procedurach urbanisty. Oprócz głównych założeń ustawy, znaczna uwaga została poświęcona zagadnieniom obszarów…

Read More

Zmiana ustawy…

Koleżanki i Koledzy Informujemy, że w dniu 19 października 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiana dotyczy zasad lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.Na razie nie znamy daty publikacji w Dzienniku Ustaw. TEKST USTAWY

Read More

Zmiana ustawy upzp…

Zmiana upzp dotycząca lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ukazała się w Dzienniku Ustaw z dnia 27 października – Poz. 1713. Wchodzi w życie z dniem 11 listopada 2015 r. Ustawa naprawia problem, który wywołali posłowie w trakcie prac nad ustawą rewitalizacyjną, przypadkowo (?) usuwając w niej ograniczenia dotyczące obiektów wielkopowierzchniowych. TEKST USTAWY

Read More

Ustawa rewitalizacyjna

Informujemy, że Ustawa o rewitalizacji ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 3 listopada 2015 r. – Poz. 1777. Wchodzi w życie z dniem 18 listopada. Treść ustawy jest dostępna na stronie sejmowej: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001777

Read More
Nowości wydawnicze