Nie żyje Profesor dr hab. architekt Zygmunt Ziobrowski

Ze smutkiem zawiadamiamy, że zmarł nasz Kolega, wybitny Urbanista Prof. dr hab. inż. architekt Zygmunt Ziobrowski, pierwszy Prezes Izby Urbanistów (w latach 2002-2006), wspaniały Szef i Nauczyciel, Człowiek ujmujący kulturą i życzliwością. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 30 sierpnia 2023 r. (środa) o godzinie 11.00 na cmentarzu na Salwatorze w Krakowie.   Wiecznego planowania Panie Profesorze!

Read More

Publikacja ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w czwartek 24 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688).  Oznacza to, że reforma planowania wchodzi w życie z dniem 24 września 2023 r. Link do dziennika ustaw: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1688

Read More

KONKURS W KROŚNIE

Koleżanki i Koledzy, W porozumieniu oraz na prośbę organizatora nasze Stowarzyszenie ma przyjemność poinformować o ogłoszeniu Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Monte Cassino wraz z otoczeniem w Krośnie. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Monte Cassino wraz z zabudową uzupełniającą pierzei południowo-zachodniej. Celem konkursu jest wyłonienie projektu koncepcyjnego, który w najpełniejszy sposób będzie odpowiadał potrzebom zagospodarowania placu wraz z otoczeniem jako wysokiej jakości reprezentacyjnej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej. Rezultaty konkursu posłużą do sformułowania wytycznych i zaleceń dla jego ewentualnej przebudowy . W Konkursie na nagrody przeznaczono 24 000 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych) brutto. Organizator Konkursu…

Read More

Projekt zmiany ustawy – prace w toku

Informujemy, że w 18 sierpnia br. Rząd przyjął projekt zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt ten obejmuje tzw. „małą zmianę”, przed zapowiadaną gruntowną zmianą ustawy, co być może nastąpi już w nowej kadencji organów Sejmu. Więcej o projekcie zmiany można przeczytać pod adresem: http://www.mir.gov.pl/strony/aktualnosci/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym-oraz-niektorych-innych-ustaw-zaakceptowany-przez-rade-ministrow/

Read More

Praca

Na prośbę Biura Planowania Przestrzennego miasta Krakowa, informujemy o trwającym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w pracowni urbanistycznej. Więcej informacji uzyskają Państwo pod poniższym adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&sub_dok_id=17716&nab_id=747&MODE=nab&ACT=info

Read More

V KONGRES URBANISTYKI POLSKIEJ

Kongres zorganizowany został w dniach 9 -11 września 2015 r w Łodzi przez Towarzystwo Urbanistów Polskich we współpracy ze Związkiem Miast Polskich. Ze względu na poziom poczucia wartości ładu przestrzennego i dominację interesu prywatnego nad publicznym, wspólnotowym, stan zagospodarowania przestrzeni miejskiej rozrasta się w sposób chaotyczny, niezaplanowany. Wieloaspektowa degradacja przestrzenna, środowiskowa, społeczna i gospodarcza powoduje ucieczkę mieszkańców z centrów miast. Miasta rozlewają się w sposób niekontrolowany. W obecnej chwili zmieniają się kierunki myślenia o rozwoju miast. W szczególnej sytuacji jest miasto Łódź. Tematem Kongresu była debata na temat przywrócenia roli centrum poprzez modernizację i zintensyfikowanie działań rewitalizacyjnych. Aby sprostać nowym…

Read More

Praca

Na prośbę Biura Planowania Przestrzennego miasta Krakowa, informujemy o trwającym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Pracowni Urbanistycznej. Więcej informacji uzyskają Państwo pod poniższym adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&sub_dok_id=17716&nab_id=758&MODE=nab&ACT=info oraz do Pracowni Prac Studialnych: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&sub_dok_id=17716&nab_id=759&MODE=nab&ACT=info

Read More

Pismo Wojewody Śląskiego !

Koleżanki i Koledzy, przedstawiamy Państwu pismo Wojewody Śląskiego zawierające wskazania do stosowania map zagrożenia powodziowego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Pismo zostało wystosowane do wszystkich Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast, a za ich pośrednictwem do wszystkich urbanistów i planistów przestrzennych sporządzających plany miejscowe na terenie województwa śląskiego. PISMO – plik do pobrania

Read More
Nowości wydawnicze