PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  organizuje konkurs na opracowanie koncepcji plastyczno-architektonicznej ekranów akustycznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Konkurs skierowany jest do:

  • osób i/lub pracowni posiadających doświadczenie w zakresie projektowym i wykonawczym środków ochrony akustycznej, architektury krajobrazu, urbanistyki, budownictwa,
  • studentów kierunków studiów wyższych w zakresie budownictwa, architektury, architektury krajobrazu, wzornictwa, urbanistyki, ochrony środowiska lub kierunków pokrewnych.
 
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego pakietu pomysłów na realizację ekranów akustycznych. Koncepcja powinna uwzględniać możliwość zastosowania różnej kolorystyki i materiałów z zachowaniem podstawowych założeń projektowych i parametrów ekranów, pozwalających na dostosowanie ich wyglądu do otoczenia, w którym muszą zostać zrealizowane.

 

Szczegółowe informacje o konkursie oraz jego regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. pod adresem: https://www.plk-sa.pl/konkurs-na-koncepcje-plastyczno-architektoniczna-ekranow-akustycznych/.