Ze smutkiem zawiadamiamy, iż dnia 30 czerwca 2021 roku zmarła była członek Południowej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Katowicach Kol. Agnieszka Mancewicz.

 Pogrzeb rozpocznie się Mszą Świętą Żałobną w kościele pw. Miłosierdzia Bożego ul. Bandurskiego 12 w czwartek, 8 lipca 2021 roku o godzinie 11:00. Po Mszy o godzinie 12:10 nastąpi odprowadzenie prochów Zmarłej do grobu rodzinnego spod bramy głównej Cmentarza Rakowickiego w Krakowie.

 

Kol. Lidia Bogucka wspomina Kol. Agnieszkę Mancewicz (naciśnij link)

Kol. Ruben Bardanaszwili wspomina Kol. Agnieszkę Mancewicz (naciśnij link)