Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 20 marca 2023 r. zmarł nasz Kolega, Członek Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY, Pan Wiesław Bocianowski. Pan Wiesław do końca swoich dni był czynnym urbanistą, zawsze zaangażowany i oddany sprawie. Dla naszego Stowarzyszenia jego odejście stanowi niepowetowaną stratę.

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w dniu 23 marca 2023 roku (czwartek) o godzinie 14.00, w kościele parafialnym w Miejscu Piastowym.

Rodzinie oraz Najbliższym składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia.

Wspomnienie o zmarłym Koledze przygotowała Kol. Iwona Skomiał. 

Zarząd Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

 

Kolega Wiesław Bocianowski rozpoczął swoja przygodę z planowaniem przestrzennym w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, jeszcze w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Krośnie, a na zasłużoną emeryturę przeszedł kończąc pracę w Podkarpackim Biurze Planowania Przestrzennego w Rzeszowie – Oddziale Zamiejscowym w Krośnie. W latach 2006-2010 był członkiem Okręgowej Rady Południowej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Katowicach, czynnie uczestnicząc w jej pracach. Wiele lat był głównym projektantem z zakresu infrastruktury technicznej, w szczególności wodno-kanalizacyjnej, gdyż takie posiadał wykształcenie. Pracując w swojej branży pogłębiał wiedzę z zakresu planowania kończąc studia podyplomowe uprawniające go do wykonywania opracowań planistycznych. I tym poświęcił się do końca swoich dni, gdyż nawet po przejściu na emeryturę udzielał się w komisjach urbanistycznych, opracowywał projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, tworzył nowe lub zmieniał plany już obowiązujące. Pracował i służył swoim doświadczeniem wielu gminom, w szczególności najbliższym mu sercu: Miejscu Piastowym, gdzie mieszkał, Rymanowie, Iwonicz-Zdroju, a też innym z obszaru województwa podkarpackiego. Szczególnie cieszyła go możliwość spotykania się z ludźmi, dzielenia się swoją wiedzą, czy też dyskutowania na różne tematy w gronie urbanistów. Zawsze uśmiechnięty, lubiący żartować i wymieniać poglądy, czy nawet dobitnie dochodzący swoich racji. Kochał życie szybkie, energiczne, pełne wyzwań. I tak jak żył, odszedł w biegu.

Cześć Jego Pamięci!