Informujemy, że w piątek 26 maja 2023 r. Sejm przyjął ustawę  o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (druki nr 3097, 3241, 3241-A), a 1 czerwca ustawa trafiła do Senatu (druk nr 992). Harmonogram prac Senatu i Sejmu daje podstawę przypuszczać, że ustawa po pracach w Senacie może być ponownie rozpatrywana w Sejmie na jednym z lipcowych posiedzeń. Jak zapowiada Ministerstwo Rozwoju i Technologii reforma planowania może wejść w życie w sierpniu 2023 r.