Informujemy, że w czwartek 24 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688). 
Oznacza to, że reforma planowania wchodzi w życie z dniem 24 września 2023 r.