logo_wojewodaKoleżanki i Koledzy, przedstawiamy Państwu pismo Wojewody Śląskiego zawierające wskazania do stosowania map zagrożenia powodziowego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Pismo zostało wystosowane do wszystkich Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast, a za ich pośrednictwem do wszystkich urbanistów i planistów przestrzennych sporządzających plany miejscowe na terenie województwa śląskiego.

PISMO – plik do pobrania