Praca

Praca

Na prośbę Biura Planowania Przestrzennego miasta Krakowa, informujemy o trwającym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w pracowni urbanistycznej. Więcej informacji uzyskają Państwo pod poniższym adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&sub_dok_id=17716&nab_id=747&MODE=nab&ACT=info

Read More

Praca

Na prośbę Biura Planowania Przestrzennego miasta Krakowa, informujemy o trwającym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Pracowni Urbanistycznej. Więcej informacji uzyskają Państwo pod poniższym adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&sub_dok_id=17716&nab_id=758&MODE=nab&ACT=info oraz do Pracowni Prac Studialnych: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&sub_dok_id=17716&nab_id=759&MODE=nab&ACT=info

Read More

Oferta pracy

Pracownia urbanistyczna w Bielsku Białej poszukuje pracownika na stanowisko asystenta projektanta. Zakres obowiązków: sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wymagania: wykształcenie kierunkowe tj. w zakresie urbanistyki lub planowania przestrzennego, znajomość programu graficznego AutoCad.

Read More

Nabór na stanowisko w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Na prośbę Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informujemy o trwającym naborze na wolne stanowisko:  Inspektor wojewódzki ds. planowania przestrzennego w Oddziale Gospodarki Przestrzennej w Wydziale Infrastruktury  Więcej informacji uzyskają Państwo pod poniższym adresem:  https://bip.malopolska.pl/muw,a,1478444,biuletyn-informacji-publicznej-z-1-sierpnia-2018-r.html  Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Read More
Nowości wydawnicze