Na prośbę Biura Planowania Przestrzennego miasta Krakowa, informujemy o trwającym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w pracowni urbanistycznej.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod poniższym adresem:

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&sub_dok_id=17716&nab_id=747&MODE=nab&ACT=info