Szanowni Państwo

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza do wzięcia udziału w cyklu seminariów online, które odbędą się w czerwcu 2020 r. Proponowane seminaria zaplanowano w formie online, z wykorzystaniem platformy ClickMeeting.

Najbliższe tematy i terminy:

9 czerwca 2020 r. godz. 10:00-12:30

Temat: „Zmiany przepisów prawnych i ich wpływ na treść aktów planistycznych gmin” (zostaną omówione m. in. postępowania administracyjne po COVID, uniwersalne projektowanie, nowe organy w procedurach planistycznych, zmiany w ewidencji zabytków i ich wpływ na planowanie przestrzenne, zmiany w prawie budowlanym, ochrona danych osobowych w procedurze planistycznej).

Prowadzący: Marcin Rosegnal – prawnik administratywista, urbanista, URBLEX

10 czerwca 2020 r. godz. 10:00-12:00

Temat: „Ochrona środowiska w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, uzgadnianie projektów uchwał planów miejscowych i studium”

Prowadzący: Kama Kotowicz – specjalista ds. ochrony środowiska w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

17 czerwca 2020 r. godz. 10:00-12:00

Temat: „Ograniczania skutków powodzi a planowanie przestrzenne w kontekście przepisów ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.” oraz „Przyczyny zmian zasięgu strefy zalewowej oraz wskazówki dotyczące minimalizacji ryzyka powodziowego na terenach zurbanizowanych”

Prowadzący: 

Radosław Radoń – Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Anna Ryłko – Kierownik Wydziału Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Bartosz Ślizewski – Główny specjalista w Wydziale Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Cykl proponowanych seminariów online odbędzie się w czerwcu 2020 r., poprzez platformę ClickMeeting.

Koszt udziału w poszczególnym seminarium wynosi: 100 zł

UWAGA: Dla osób będących członkami SUP i mających opłacone składki do maja 2020 r. (włącznie), koszt udziału w poszczególnym seminarium wynosi 50 zł.

Potwierdzeniem zgłoszenia udziału jest przesłanie wybranej/wybranych załączonych kart zgłoszenia (pocztą elektroniczną na adres URBANISCI.POLSCY@gmail.com) oraz dokonanie płatności za udział do dnia 7 czerwca 2020 r. (w tytule przelewu prosimy o wpisanie: SEMINARIUM 09.06.2020 r. – Imię i Nazwisko; SEMINARIUM 10.06.2020 r. – Imię i Nazwisko), a w przypadku ostatniego seminarium do dnia 15 czerwca 2020 r. (SEMINARIUM 17.06.2020 r. – Imię i Nazwisko).

Opłaty za udział w seminarium prosimy przekazywać na konto: Bank PEKAO S.A. Nr konta: 96 1240 5194 1111 0010 6098 6211

Karty zgłoszenia udziału w seminarium – PLIK DOC PLIK PDF

Zapraszamy jednocześnie do odwiedzenia naszej strony na Facebook’u http://www.facebook.com/urbaniscipolscy/ na której publikowane będą informacje o bieżących wydarzeniach.