Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza na seminarium w formie hybrydowej (stacjonarnej i online) pt. „WYBRANE PROBLEMY PRAKTYKI PLANISTYCZNEJ” w dniach: 12–13 kwietnia 2023 r.
   

I sesja

TEMAT: Sposoby jak skutecznie zatrzymać wodę w gminie? Niebiesko-zielona infrastruktura

12 kwietnia 2023 r. godz. 10:00–15:00

Zakres problematyki:

 1. Przyczyny utraty naturalnych zdolności retencyjnych
  a)   Postępujące uszczelnianie terenów miejskich
  b)   Utrata zdolności retencyjnej terenów wiejskich
 2. Rozwój niebiesko-zielonej infrastruktury na obszarach zabudowanych
  a)   Zielone podwórka
  b)   Zielone dachy
  c)    Zieleń na obiektach komunikacji
  ˗    Zielone torowiska tramwajowe
  ˗    Zielone wiaty przystankowe
 3. Retencja naturalna na terenach niezabudowanych – odtwarzanie mokradeł
  a)   Odtwarzanie naturalnych i kształtowanie nowych zbiorników wodnych
  b)   Odtwarzanie bagiennych stref buforowych
  c)    Renaturyzacja rzek
 4. Przykłady gdzie szukać wsparcia dla planowanych działań
  a)   Pomysły na polityki ogólnokrajowe i lokalne
  b)   Przykłady dobrych rozwiązań
  c)   Źródła finansowania
  d)   Poradniki
 5. Skuteczność działań z zakresu naturalnej retencji
 6. Jak zorganizować projekt?
  a
  )   Podstawy zarządzania wodami opadowymi na obszarach zabudowanych
  b)   Podstawy planowania ochrony i renaturyzacji mokradeł
 7. Czy i jak wprowadzać retencję naturalną do dokumentów planistycznych?

 Uczestnicy I sesji otrzymają najnowsze wydawnictwo przygotowane przez WWF Polska – Broszura pt. „Naturalna retencja – poradnik i przykłady działań dla samorządów” autorstwa prowadzących I sesję (wersja drukowana lub elektroniczna w zależności od rodzaju uczestnictwa).

 Prowadzący:

 • Ilona Biedroń – specjalistka inżynierii wodnej i zarządzania zasobami wodnymi. Prowadzi badania doktorskie z zakresu suszy w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach. Wiceprezes Fundacji Hektary Dla Natury. Posiada niemal 20-letnie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu gospodarki wodnej w zakresie m.in. ochrony wód, zarządzania suszą i powodzią, utrzymania i renaturyzacji rzek. Posiada kwalifikacje do wykonywania dokumentacji hydrologicznych wydane w 2007 roku. Certyfikowana Project Mannager – PRINCE2® Practitioner z 8-letnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami i projektami. Pod jej kierownictwem powstały kluczowe dokumenty kierunkowe na rzecz poprawy stanu hydromorfologicznego polskich wód: Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania (2018) oraz Krajowy Program Renaturyzacji Wód Powierzchniowych (2020). Od 2022 roku Koordynatorka projektu WaterLANDS w Centrum Ochrony Mokradeł.
 • Roman Konieczny – specjalista ds. ograniczania skutków powodzi z wykorzystaniem tzw. metod nietechnicznych, projektowania lokalnych systemów ostrzeżeń, budowy lokalnych planów ograniczania skutków powodzi. Wieloletni pracownik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, niezależny ekspert Koalicji Ratujmy Rzeki. Uczestniczył w wielu projektach międzynarodowych finansowanych przez Unię Europejską, światową Organizację Meteorologiczną i Bank Światowy. Ukończył kilka kursów organizowanych przez NATO w zakresie łagodzenia skutków powodzi. Przez wiele lat był redaktorem naczelnym kwartalnika „Poradnik Ekologiczny dla Samorządów”.
 • Małgorzata Siudak – specjalistka ds. ograniczania skutków powodzi z wykorzystaniem tzw. metod nietechnicznych, projektowania lokalnych systemów ostrzeżeń, budowy lokalnych planów ograniczania skutków powodzi. Jest autorką, współautorem i inicjatorem wielu prac w tych dziedzinach, między innymi poradnika dla służb kryzysowych oraz nagrodzonych przez Ministra Środowiska materiałów dydaktycznych dla nauczycieli. Uczestniczyła w wielu projektach międzynarodowych finansowanych przez Unię Europejską, światową Organizację Meteorologiczną i Bank Światowy. Przez wiele lat współtworzyła kwartalnik „Poradnik Ekologiczny dla Samorządów”. Jest certyfikowaną trenerką – szkoleniowcem.
 • Anna Grzejdziak – urbanista z wieloletnim doświadczeniem, współautor licznych opracowań planistycznych oraz dokumentacji środowiskowych sporządzanych na potrzeby mpzp oraz SUiKZP. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem środowiskiem. Skarbnik Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY, a przed likwidacją samorządu zawodowego urbanistów członek Południowej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Katowicach.

 II sesja

TEMAT 1: Nowe przepisy w zakresie elektrowni wiatrowych a dokumenty planistyczne oraz inne problemy związane z odnawialnymi źródłami energii w procesie planowania przestrzennego


TEMAT 2: Przegląd najnowszego orzecznictwa i rozstrzygnięć nadzorczych

13 kwietnia 2023 r. godz. 10:00–15:00

Zakres tematyki:

TEMAT 1:

 1. Omówienie istotnych zmian w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
 2. Wpływ nowych przepisów na możliwości rozwoju elektrowni wiatrowych w gminach
 3. Wpływ nowych przepisów na możliwości rozwoju zabudowy mieszkaniowej w otoczeniu istniejących i planowanych elektrowni wiatrowych
 4. Rozszerzona procedura planistyczna dla projektów przewidujących lokalizację elektrowni wiatrowych
 5. Energetyka wiatrowa w studiach gminnych – na co warto zwrócić uwagę.

TEMAT 2:

 1. Notacja przeznaczenia planu miejscowego w świetle wymogów Rozporządzenia z 2021 r. w zakresie planów miejscowych
 2. Mieszane przeznaczenie terenów
 3. Warunkowe ustalenia planu  miejscowego – czy są dopuszczalne
 4. Linie zabudowy w planie miejscowym
 5. Obsługa komunikacyjna terenów
 6. Scalanie i podział
 7. Inne podnoszone przez sądy i służby Wojewodów błędy w dokumentach planistycznych.

 Prowadzący:

 • Filip Sokołowski – urbanista z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, autor ponad dwustu opracowań planistycznych, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z rozwojem projektów OZE. Przez kilka lat pełnił funkcję kierownika projektów w firmie zajmującej się rozwojem i budową elektrowni wiatrowych. Właściciel i główny projektant w firmie projektowo – doradczej UrbanConsulting, a także współwłaściciel w biurze projektowym Fabryka Przestrzeni. Założyciel portalu branżowego Urbanistyka.Info. Do czasu likwidacji członek Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów.
 • Marcin Rosegnal – prawnik, administratywista, urbanista, trener, pośrednik nieruchomości, praca doktorska z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, EMBA, LL.M.. Absolwent studiów podyplomowych z planowania przestrzennego, rewitalizacji, ochrony środowiska, prawa budowlanego. Autor kilkudziesięciu opracowań planistycznych. Członek Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY.
_________________________________________________
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
 
Sesje seminarium odbędą się dniach 12 i 13 kwietnia 2023 r.:
 • stacjonarnie – w Hotelu Campanile Kraków (ul. Św. Tomasza 34, 31-023 Kraków)
 • online – poprzez platformę ClickMeeting

Koszt udziału zostały określone w zależności od udziału w pierwszej, drugiej lub obu sesjach oraz formy udziału (szczegóły w załączonym pliku).
UWAGA: Zniżka dla osób będących członkami SUP i mających opłacone składki do marca 2023 r. (włącznie).

Potwierdzeniem zgłoszenia udziału jest przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie płatności za udział do 06.04.2023 r.
 
Opłaty prosimy przekazywać na konto: mBank Nr konta: 38 1140 2004 0000 3902 8087 0013
 

Dla podmiotów publicznych istnieje możliwość płatności po seminarium na podstawie wystawionej faktury (proszę taką potrzebę zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym). Zaznaczamy, że aby skorzystać z takiej formy zgłoszenia – należy posługiwać się w zgłoszeniu adresem e-mail z domeną urzędu (w tym adres główny urzędu lub adres e-mail księgowości do wysyłki faktury drogą elektroniczną).

Ewentualny brak udziału w seminarium bez wcześniejszego zgłoszenia (najpóźniej do dnia 06.04.2023 r.) nie zwalnia z konieczności płatności na podstawie wystawionej faktury po seminarium.

 
Informujemy, że Hotel Campanile Kraków dysponuje miejscami hotelowymi, które można rezerwować we własnym zakresie. Hotel przewidział dla uczestników tego seminarium noclegi w preferencyjnej cenie, ale z uwagi na atrakcyjność turystyczną Krakowa ilość dostępnych miejsc szybko ulega zmianie.
 
Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem:https://forms.gle/NsSmjkGUEaTK4x3G8

Zapraszamy jednocześnie do odwiedzenia naszej strony www.urbaniscipolscy.pl oraz na Facebook’u http://www.facebook.com/urbaniscipolscy/, na których publikowane będą informacje o bieżących wydarzeniach.

______________________

PLIKI DO POBRANIA: Szczegółowe informacje PDF