Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza na seminarium w formie hybrydowej (stacjonarnej i online) pt. „WYBRANE PROBLEMY PRAKTYKI PLANISTYCZNEJ” w dniach: 12–13 października 2023 r.

I sesja

TEMAT: Planowanie przestrzenne po nowelizacji (stan po 24 września 2023 r.)
12 października 2023 r. godz. 10:00–15:00

Zakres problematyki:

 1. Nowe akty planowania przestrzennego – usytuowanie planu ogólnego w systemie planowania
 2. Przepisy przejściowe w ujęciu praktycznym – co dalej z rozpoczętymi procedurami planistycznymi
 3. Nowe definicje ustawowe
 4. Plan ogólny:
  • zakres – obligatoryjne i fakultatywne elementy planu ogólnego oraz uzasadnienie do projektu
  • pierwszy plan dla gminy
  • relacje między planem ogólnym oraz planami miejscowymi i decyzjami o warunkach zabudowy
 5. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych po nowelizacji
 6. Nowe regulacje w zakresie procedury wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy
 7. Zintegrowany plan inwestycyjny – nowe narzędzie planistyczne
 8. Tryb uproszczony sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czyli czy nowe przepisy umożliwią skrócenie czasu sporządzenia planu miejscowego?
 9. Pozostałe zmiany w przepisach i ich wpływ na praktykę planistyczną

 Prowadzący: 

 • Jacek Banduła – urbanista z wieloletnim doświadczeniem, wykonawca i główny projektant blisko dwustu opracowań planistycznych, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY, Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Krakowie.
 • Marcin Rosegnal – prawnik, administratywista, urbanista, trener, pośrednik nieruchomości, praca doktorska z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, EMBA, LL.M.. Absolwent studiów podyplomowych z planowania przestrzennego, rewitalizacji, ochrony środowiska, prawa budowlanego. Autor kilkudziesięciu opracowań planistycznych. Członek Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY.

 II sesja

TEMAT:  Problemy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w praktyce planistycznej gmin

13 października 2023 r. godz. 10:00–15:00

Zakres problematyki:

 1. Wartości zabytkowe obszarów i obiektów w kontekście planistycznym – doświadczenia miejskiego konserwatora zabytków
 2. Ochrona konserwatorska w dokumentach planistycznych po wejściu w życie reformy planowania przestrzennego (czyli od 24 września 2023 r.) i skutki zmian ustawy dla zagadnień konserwatorskich
 3. Rozstrzygnięcia nadzorcze i wyroki sądów związane z zagadnieniami konserwatorskimi w planowaniu przestrzennym
 4. Wytyczne GKZ w przedmiocie udzielania pozwoleń na umieszczanie instalacji fotowoltaicznych w obiektach zabytkowych lub ich otoczeniu (z maja 2023 r.) i zagadnienia dot. odnawialnych źródeł energii na obiektach i obszarach zabytkowych (fotowoltaika, turbiny wiatrowe pompy ciepła, spółdzielnie energetyczne)
 5. Wytyczne konserwatorskie dotyczące odbetonowania polskich miast. Znaczenie zieleni zabytkowej (funkcja ekosystemowa) i błękitno -zielona infrastruktura
 6. Gminne ewidencje zabytków (GEZ) po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
 7. Zasób portalu NID i elektroniczny dostęp do zasobów (krótki przewodnik po tym co projektant urbanista może samodzielnie sprawdzić i wykorzystać w sporządzanym projekcie)

 Prowadzący:

 • Maria Badeńska – Stapp – Historyk sztuki i pedagog, w latach 2012 – 2021 Miejski Konserwator Zabytków w Żyrardowie, pracownik państwowej służby ochrony zabytków z kilkunastoletnim stażem. Prowadzi szkolenia, prezentacje, warsztaty. Współtworzyła Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie, zaangażowana w modelową rewitalizację miasta. Współautorka opracowania Ministerstwa Rozwoju Rola dziedzictwa kulturowego w Rewitalizacji z 2018 roku oraz Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji. Praktyczny poradnik. W latach 2017-2020 prowadziła projekt Mazowieckiego Instytutu Kultury dot. roli kultury w procesie rewitalizacji. Od 2021 koordynator Centrum Kompetencji ds. rewitalizacji w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, pełni obowiązki kierowniczki Działu Zarządzania Dziedzictwem i Analiz Wpływu Zmian Klimatu na Dziedzictwo i koordynuje pracę Zespołu ds. zmian klimatu.
 • Marcin Rosegnal – prawnik, administratywista, urbanista, trener, pośrednik nieruchomości, praca doktorska z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, EMBA, LL.M.. Absolwent studiów podyplomowych z planowania przestrzennego, rewitalizacji, ochrony środowiska, prawa budowlanego. Autor kilkudziesięciu opracowań planistycznych. Członek Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY
_________________________________________________
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
 
Sesje seminarium odbędą się dniach 12 i 13 października 2023 r.:
 • stacjonarnie – w Hotelu Campanile Kraków (ul. Św. Tomasza 34, 31-023 Kraków)
 • online – poprzez platformę ClickMeeting

Koszt udziału zostały określone w zależności od udziału w pierwszej, drugiej lub obu sesjach oraz formy udziału (szczegóły w załączonym pliku).
UWAGA: Zniżka dla osób będących członkami SUP i mających opłacone składki do września 2023 r. (włącznie).

Potwierdzeniem zgłoszenia udziału jest przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie płatności za udział do 06.10.2023 r.
 
Opłaty prosimy przekazywać na konto: mBank Nr konta: 38 1140 2004 0000 3902 8087 0013
 

Dla podmiotów publicznych istnieje możliwość płatności po seminarium na podstawie wystawionej faktury (proszę taką potrzebę zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym). Zaznaczamy, że aby skorzystać z takiej formy zgłoszenia – należy posługiwać się w zgłoszeniu adresem e-mail z domeną urzędu (w tym adres główny urzędu lub adres e-mail księgowości do wysyłki faktury drogą elektroniczną).

Ewentualny brak udziału w seminarium bez wcześniejszego zgłoszenia (najpóźniej do dnia 06.10.2023 r.) nie zwalnia z konieczności płatności na podstawie wystawionej faktury po seminarium.

Informujemy, że Hotel Campanile Kraków dysponuje miejscami hotelowymi, które można rezerwować we własnym zakresie. Hotel przewidział dla uczestników tego seminarium noclegi w preferencyjnej cenie, ale z uwagi na atrakcyjność turystyczną Krakowa ilość dostępnych miejsc szybko ulega zmianie.
 
 
Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://forms.gle/279JRd38Q9MjKpLd6
 

Zapraszamy jednocześnie do odwiedzenia naszej strony www.urbaniscipolscy.pl oraz na Facebook’u http://www.facebook.com/urbaniscipolscy/, na których publikowane będą informacje o bieżących wydarzeniach.