Informujemy o wydrukowaniu w najnowszym Dzienniku Ustaw z dnia 4 czerwca 2016 roku nowego jednolitego tekstu Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Pełną treść Ustawy można pobrać ze strony: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/778