strtyt
Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z koncepcją urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania terenu położonego w Piekarach Śląskich, w dzielnicy Kozłowa Góra, w rejonie ulicy Zamkowej i Tarnogórskiej.
Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo w poniższych załącznikach
lub na stronie internetowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie.