2019

Wybrane problemy praktyki planistycznej

Seminarium – Wybrane problemy praktyki planistycznej. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przez organ nadzoru Wojewody Śląskiego oraz Wojewody Świętokrzyskiego.
Analiza potrzeb i możliwości rozwoju gminy wraz z bilansem terenów przeznaczonych pod zabudowę – omówienie praktycznych problemów na przykładach dla gmin miejskich i wiejskich.

Read More

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY – podsumowanie

Tegoroczne zebranie zorganizowane zostało pod Patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca. W trakcie obrad przedstawione zostały sprawozdania z pracy Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, w roku 2018r. Sprawozdanie objęło swym merytorycznym zakresem informacje o stanie finansów stowarzyszenia, bieżących pracach i osiągnięciach Zarządu a także działaniach zmierzających do realizacji celów statutowych oraz reprezentowania Stowarzyszenia poza jego strukturami.

Read More

KONGRES POLITYKI MIEJSKIEJ – KRAJOWE FORUM MIEJSKIE

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY objęło patronatem Kongres Polityki Miejskiej – wydarzenie które odbędzie się w listopadzie 2019 r. w Kielcach. Kongres skierowany jest do wszystkich interesujących się miastem – ekspertów, akademików, urzędników, samorządowców, ale także mieszkańców.

Read More

WYBRANE PROBLEMY PRAKTYKI PLANISTYCZNEJ

Tematem przewodnim seminarium będą zagadnienia związane ze stosowaniem ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w procesie inwestycyjnym, związanym z wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Podczas seminarium zostaną omówione doświadczenia w tym zakresie, na przykładach dotyczących obszaru Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz Starostwa Powiatowego w Wieliczce.

Read More

Członkowie honorowi SUP

Mamy zaszczyt poinformować, iż Zarząd Stowarzyszenia URBANISCI POLSCY podjął w dniu 15 października uchwały o nadaniu najwyższej godności członka honorowego Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY, Pani Annie Dołhun, Panu Wiesławowi Pankiewiczowi, Pani Zofii Piękoś, Pani Annie Remi – Krawczyk oraz Pani Barbarze Zastawniak.

Read More
Nowości wydawnicze