Szkolenie

RELACJA Z SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO STOWARZYSZENIA

RELACJA Z SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO STOWARZYSZENIA !!! W dniu 19 czerwca 2015r. odbyło się seminarium szkoleniowe pt. Plany miejscowe w rozstrzygnięciach nadzorczych wojewodów i sądów administracyjnych – aktualne problemy – najnowsze stanowiska. Prelegentami byli: Sebastian Pietrzyk – radca prawny, Biuro Planowania Przestrzennego m. Krakowa oraz Marcin Rosegnal – prawnik, MGGP S.A. Seminarium cieszyło się niezwykle dużym zainteresowaniem ze strony członków Stowarzyszenia, a także ze strony innych urbanistów i planistów przestrzennych, pracowników biur planistycznych oraz samorządów terytorialnych. W trakcie seminarium zwrócono uwagę…

Read More

SEMINARIUM

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pt.: USTAWA O REWITALIZACJI, JAKO NOWY INSTRUMENT WSPIERANIA ODNOWY PRZESTRZENI Ramowa tematyka seminarium: Miejsce ustawy o rewitalizacji w systemie planowania przestrzennego – podstawowe zasady, tryb przygotowania, prowadzenie i oceny rewitalizacji w gminie. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji – metoda delimitacji obszarów kryzysowych na potrzeby opracowania gminnego programu rewitalizacji. Gminny program rewitalizacji, a Specjalna Strefa Rewitalizacji – zakres merytoryczny opracowań, procedury sporządzania, uczestnicy. Partycypacja społeczna – procedury prowadzenia konsultacji, uczestnicy. Wpływ ustawy…

Read More

AKTUALNE PROBLEMY PRAKTYKI PLANISTYCZNEJ

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pt. AKTUALNE PROBLEMY PRAKTYKI PLANISTYCZNEJ Celem seminarium będzie przedstawienie i przedyskutowanie istotnych dla planowania przestrzennego zmian przepisów prawnych, z okresu ostatnich kilku miesięcy: ustawy Prawo wodne, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenia w sprawie Zasad techniki prawodawczej. Tematyka seminarium: Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w planowaniu przestrzennym, Wyznaczanie terenów pod zabudowę w studium, w kontekście zmiany ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym – studium przypadku, Zasady techniki…

Read More

Wybrane problemy praktyki planistycznej

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY zaprasza na seminarium, które odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2017 r. w Krakowie Celem seminarium będzie przedstawienie i przedyskutowanie aktualnego stanu zmian przepisów prawnych (m.in. w zakresie projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego) oraz zagadnień dotyczących zastosowania błękitno-zielonej infrastruktury w planowaniu przestrzennym, a także przeglądu najnowszych rozstrzygnięć nadzorczych i orzeczeń sądów administracyjnych.

Read More

Seminarium – Wybrane problemy praktyki planistycznej – 14 września 2017r.

W dniu 14 września 2017 r. w Krakowie odbyło się, organizowane przez Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY, seminarium pt. Wybrane problemy praktyki planistycznej. Udział w seminarium wzięło wielu członków naszego Stowarzyszenia, przedstawicieli samorządów gminnych oraz Urzędów Wojewódzkich: Małopolskiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego oraz Podkarpackiego a także Urzędów Marszałkowskich.

Read More

Wyjazd szkoleniowo-studialny do Irlandii

Wyjazd ten ma na celu przede wszystkim zapoznanie się z rozwiązaniami urbanistyczno-architektonicznymi na przykładzie miasta Dublina. Program wyjazdu zawiera również m.in. zwiedzanie Dublina; klifów Moher; Zamku Bunratty; miasteczek Sneem, Kenmere, Killorglin i Waterville; wąwozów górskich; jeziora Killarney, hrabstwa Kerry oraz miasta Limerick.

Read More
Nowości wydawnicze